С дата 22.04.2022г. в рамките на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” към Норвежкия финансов механизъм, инструментът на норвежкото правителство за подкрепа на иновациите и развитието, бе подписан договор, с който се даде начало на реализацията на проект на стойност 297 600 EUR за увеличаване на производствения капацитет на дървопреработвателната линия на „Хайтек“ ООД.

Чрез внедряване на нови модерни технологии в дървообработването, „Хайтек“ ООД ще оптимизира използваната дървесина в производството си, като ще използва отпадъка от един производствен процес като суровина за друг. Това ще оптимизира разходите и ще увеличи портфолиото с предлагани продукти на компанията.

Изпълнението на проекта ще разкрие нови работни позиции в региона, ще оптимизира енергийната ефективност на производството и ще има своето отражение върху икономическото състояние на компанията.

Дата на публикуване

Възложител

Описание

Валидна до

Покана

16.09.2022г.

Хайтек ООД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция

1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на банциг хоризонтален за трупи“

Обособена позиция

2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на многолистов циркуляр“

23.09.2022г.

1.11.2022г.

Хайтек ООД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:
Обособена позиция

1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарна барабанна дробилка“

10.11.2022г.

17.02.2023г.

Хайтек ООД


Предмет на настоящата процедура е “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аспирация за отвеждане на дървесни стърготини и прах“

Обособена позиция 2: Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на подвижна платформа“

24.02.2023г.

14.07.2023г.

Хайтек ООД

Предмет на настоящата процедура е “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:


Обособена позиция 1: „Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аспирация за отвеждане на дървесни стърготини и прах“

Обособена позиция 2: Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конвейерна лента“

Обособена позиция 3: Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бункер/силоз с миксер“

Обособена позиция 4: Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пакетираща машина за пълнене на бигбегове“

21.07.2023г.

9.08.2023г.

Хайтек ООД

Предмет на настоящата процедура е “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кондензационна сушилна камера за фасониран дървен материал“

Обособена позиция 2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на циркуляр за рязане на блокчета“


16.08.2023г.

15.11.2023г.

Хайтек ООД

Предмет на настоящата процедура е “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарна автомобилна везна“

22.11.2023г.

16.11.2023г.

Хайтек ООД


Предмет на настоящата процедура е “Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизиран пакетиращ и палетизиращ възел в производство на пелети за отопление“

23.11.2023г.

28.3.2024г.

Хайтек ООД

Предмет на настоящата процедура е “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Четиристранно рендосваща и профилираща машина с 4 глави“

5.04.2024г.