closeup image of wood pellets
Wood pellets in hand on firewood background

За Нас

Зелена енергия от биомаса

Създадена през 2006 година, фирмата работи в сферата на информационните технологии – проектиране, доставка, монтаж и цялостен следпродажбен сервиз на телекомуникационни системи и мрежи, а през 2013 година насочва интересите си към биогоривата. Разработихме и реализирахме проект за изграждане на фабрика за биогорива, която започна работа през месец април 2016 година.

Малко повече информация

600x500

Производството

Използвайки високотехнологична немска поточна линия, Хайтек наложи на пазара качествен продукт, добре познат на крайния потребител
Stacks of timber

Суровини

Влагането на качествени суровини - 100% иглолистна дървесина без изкуствени добавки в крайния продукт
banite

Цели

Целта ни е да произвеждаме висококачествени биогорива в резултат на което ще спомогнем за запазване на био равновесието и за подобряване на стандарта на живот в района на община Баните
Concept of environmental conservation in the garden for children.

Околна среда

Производството на биогорива - пелети и брикети - от натурални суровини, както и инвестицията във възобновяеми енергийни източници, води до подобряването на качеството на въздуха и запазването на околната среда