Някои от нашите продукти и услуги

Произвеждат се от суровини които са от възобновяеми източници и са CO2 неутрални. Изгарянето е равномерно, отделя се постоянна топлина, а количеството пепел е минимално. Позволяват автоматизиране на процеса на подаване на гориво и запалване, както и осъществяване на отдалечен контрол. Съвременните печки и котли използващи биогорива не изискват големи инвестиции, но за сметка на това предлагат много удобства.
За целите на строителството Хайтек ООД предлага на своите клиенти качествени греди, талпи и дъски, произведени от качествен дървен материал.