Eco Wood Briquettes

Производственият цикъл на екобрикетите е аналогичен на този на дървесните пелети, само крайният продукт е с различни размери. Тъй като суровината от която се произвеждат е сходна с тази, от която се произвеждат и пелетите, то и спецификациите им са подобни.

Еко брикетите произведени от Хайтек ООД също са сертифицирани по Български държавен стандарт, като пълните им спецификации може да изтеглите от бутона по-долу.

Опаковките на брикетите са с тегло 10-12кг, палетизират се на индустриален палет 100см х 120 см.

Характеристики брикети

  • Диаметър – 80 mm, плътен
  • Дължина ~ 80 mm
  • Калоричност ~ 16,5 MJ/kg
  • Влажност ~ 11,5%
  • Пепел ~ 0,65%